www.88807.com_澳门新萄京最大平台_澳门新萄京官方网站

  当前位置: www.88807.com -> 社团组织
社团组织
  辽宁省侨商联合会
  辽宁省华侨特聘专家委员会
  辽宁省华侨法律顾问委员会
  辽宁华侨国际交流促进会
  辽宁省华侨历史学会
  留学生联谊会
  侨青会
社团组织
【www.88807.com】所属社团
会长: 1名   副会长: 16名
理事会成员: 68名   监事会成员: 9名
秘书长: 5名   会员: 78名